Map of In-Tokyo

⓪:Tokyo Station

①:Asakusa

②:Ryogoku

③:Shinjuku

④:Shibuya

⑤:Meiji-Jingu Shrine

⑥:Harajuku

⑦:Tsukiji-Fish Market

⑧:Hama-Rikyu Garden

⑨:Odaiba

⑩:Ueno

⑪:Yanaka

⑫:Nakameguro

⑬:Tokyo-Sky-Tree

⑭:Katsushika-Shibamata

⑮:Ikebukuro

⑯:Kagurazaka

⑰:Tokyo Tower

⑱:Ginza

⑲:Akihabara

⑳:Fukagawa/Kiyosumi

㉑:Imperial Palace

 

㉚:Tokyo Disney Sea